home zoeken contact

Werkzaamheden

Het is alweer herfst. In de herfst moeten al mijn drukke bezigheden van het hele jaar beloond worden met een goede oogst.

Aan het einde van de zomer en in het begin van de herfst controleer ik regelmatig hoe het met mijn gewassen gaat. Gaat het de goede kant op? Zijn ze al klaar voor de oogst? Slaan er niet op het laatste moment ziekten of parasieten toe?

De doperwten zijn het eerst klaar om te kunnen oogsten, al snel gevolgd door de graansoorten. Daarna volgen de aardappelen, de witlofwortelen en de suikerbieten. Die laatsten kunnen wel tegen wat nachtvorst, en dat is maar goed ook, want vaak slaat die in die periode al toe.

Als de producten in het veld helemaal klaar zijn voor de oogst, en het weer is goed, dan gaat het los! Tijdens de oogst werk ik altijd samen met twee collega's van nabijgelegen boerderijen. Door samen te werken, hebben we genoeg mankracht en machines. Om en om komen onze velden aan de beurt, en in deze periode wordt door iedereen tot diep in de nacht gewerkt en heel vroeg weer begonnen, om alle producten maar op tijd uit de grond te krijgen. Er kan alleen gewerkt worden met droog weer, omdat regen de grond te drassig maakt voor de oogstmachines. Ze komen dan simpelweg niet vooruit in het veld of raken de hele tijd verstopt of gaan stuk.

Wanneer een product bijna oogstrijp is en slecht weer wordt voorspeld, wordt het soms wel heel erg spannend. Vaak moet er dan een afweging gemaakt worden tussen een snelle oogst en misschien een wat lagere opbrengst, of afwachten en de kans dat het slechte weer toeslaat voordat geoogst kan worden.

Een goede oogst betekent niet alleen een hoge opbrengst, maar natuurlijk ook een goede kwaliteit van de producten! In granen mag bijvoorbeeld niet teveel water zitten, dan zijn ze minder goed te vermalen en te gebruiken in brood of banket. En voor de aardappels is o.a. het zetmeelgehalte heel belangrijk, omdat dit bepaald hoe goed de aardappel te gebruiken is in de keuken, en hoe lekker hij smaakt.

Na de oogst worden de producten of meteen verkocht, of opgeslagen in de loods voor latere verkoop. Vaak moeten de producten voor de opslag nog uitgesorteerd worden: vooral bij slecht weer komen er veel kluiten aarde mee, die verwijderd moeten worden. Ook wordt het onkruid vaak mee-geoogst, en het is zonde om dat mee op te slaan in de loods. Tenslotte kan er al grofweg gekeken worden, of er producten zijn die slecht van kwaliteit zijn. Ook deze kunnen dan beter meteen uitgesorteerd worden.

Na de oogst bewerk ik de akkers ook, zodat ze klaar zijn voor de winter. Door ze nu op de goede manier te bewerken zijn de omstandigheden in de lente optimaal om nieuwe gewassen te zaaien. Spelt wordt trouwens al in de herfst gezaaid, overleeft de winter en kan dan in de lente meteen beginnen met groeien.

Oogst 2007

Het eerste product dat dit jaar geoogst werd, was het perceel met doperwten. Dat was op 16 juni. Ze werden machinaal geoogst, met heel grote erwtendorsers die in een paar uur tijd het hele perceel oogsten. Deze dorsers oogsten de planten, en haalden meteen ook al de erwten uit de peulen. De erwten zijn naar een fabriek gegaan die biologische groenten verwerkt.

De granen, de spelt en de brouwgerst, zijn inmiddels geoogst. De granen waren dit jaar vrij snel gerijpt door het natte voorjaar en de droge zomer. Dit heeft zeker geleid tot een lagere opbrengst dan normaal. Toen het tijd was voor de oogst, begon het echter weer heel veel te regenen, waardoor het nog moeilijk was om het graan van de natte akkers te krijgen. Bovendien moet het graan redelijk droog zijn om goed verwerkt te kunnen worden. Uiteindelijk hebben we dit gelukkig wel voor elkaar gekregen.

De eerste nieuwe aardappelen worden inmiddels handmatig geoogst, het is nog iets te vroeg om ze allemaal van het veld te halen. De oogstperiode is, kortom, in volle gang...

De andere seizoenen

In de winter moeten de opgeslagen producten gecontroleerd, en natuurlijk verkocht worden. Ook moeten de machines en gebouwen nagekeken en gerepareerd worden en moet er een planning worden gemaakt voor het komende jaar. Als het weer goed genoeg is, kan de grond alvast voorbereid worden voor de volgende lente.
In de lente wordt de grond eerst volledig zaaiklaar gemaakt. Dan worden de verschillende gewassen gezaaid of geplant. Al snel komen ze op, maar ook het onkruid ruikt zijn kans, zodat ik al snel bezig ben met het verwijderen van deze ongewenste plantjes.
De zomer is het groeiseizoen. Ik controleer elk gewas regelmatig en verwijder zo nodig onkruid en probeer plagen en parasieten te bestrijden met de biologische middelen die er zijn. Bij droog weer zal ik de gewassen die heel gevoelig zijn voor droogte beregenen.
Al deze inspanningen zullen dan hopelijk bij de volgende oogst weer beloond worden door een goede opbrengst en mooie kwaliteit.

> Meer informatie over het telen van de verschillende gewassen
> Meer informatie over de werkzaamheden in 2007

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 10 november 2020