home zoeken contact

Links naar agrarische organisaties

Welkom op deze pagina met de favoriete links van biologisch akkerbouwbedrijf Kasteelhoeve Puth te Voerendaal, Zuid-Limburg. Wij verkopen eigen biologische speltmeel, speltbloem en speltgraan in onze bio-shop.

Opleidingen
Citaverde Middelbare beroepsopleiding op diverse plaatsen in Limburg, met diverse agrarische en "groene" opleidingen.
HAS Hogeschool, Den Bosch Hogere school met diverse agrarische opleidingen.
Universiteit Wageningen Op de universiteit van Wageningen worden diverse agrarische vakken onderwezen en wordt zeer veel onderzoek verricht.

Advisering / onderzoek
CLM Het Centrum voor Landbouw en Milieu is een stichting, die landbouwers adviseert bij het ontwikkelen van een duurzamere vorm van boeren.
RIVM Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt veel aspecten op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en natuur.

Vertegenwoordiging
LLTB De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond is de bond van Limburgse boeren en tuinders, die hun belangen behartigt.

Overheid / keurmerken
Ministerie van EZ Het Ministerie van Economische Zaken heeft momenteel ook Landbouw en Tuinbouw onder haar hoede
Milieukeur De stichting Milieukeur (SMK) verleent een keurmerk aan producten die op verantwoorde wijze geproduceerd worden. De agrarische producten die dit keurmerk krijgen moeten aan vrij strenge criteria voldoen, wat betreft gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het is echter geen keurmerk voor biologische producten!
Mijn bedrijf heeft dit keurmerk vroeger gehad, maar inmiddels is dit niet meer zo en hebben we dus een biologisch keurmerk.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 11 november 2020