home zoeken contact

Geïntegreerde akkerbouw

Geïntegreerde akkerbouw is een methode van werken die tussen de gangbare en de biologische landbouw instaat. De belangrijkste doelen zijn om zo weinig mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken en toch een goede opbrengst en daarmee een goed inkomen te krijgen.

Deze doelen probeert men onder andere te bereiken door te kiezen voor rassen die minder gevoelig zijn voor ziekten of plagen, door veel gewasrotatie toe te passen, door de bemesting aan te passen aan de behoefte van de gewassen, door onkruid zoveel mogelijk mechanisch te bestrijden en door alleen chemische gewasbeschermingsmiddelen te spuiten als dit écht niet anders kan.

De producten die een geïntegreerd akkerbouwer teelt, zijn niet biologisch: bij de teelt ervan worden immers gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

Vanaf het begin van de jaren negentig tot 2001 werkte ik op mijn bedrijf volgens de geïntegreerde methode. Ik kon in die tijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest op mijn bedrijf halveren, terwijl de opbrengst hetzelfde bleef.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 11 november 2020