home zoeken contact

Links naar natuur- en milieuorganisaties

Welkom op deze pagina met de favoriete links van biologisch akkerbouwbedrijf Kasteelhoeve Puth te Voerendaal, Zuid-Limburg. Wij verkopen eigen biologische speltmeel, speltbloem en speltgraan in onze bio-shop.

Natuur
Landschappen van Nederland Een overzicht van de verschillende landschappen in Nederland door de twaalf organisaties die voor instandhouding van de landschappen zorgen. Op deze site zijn mooie wandel- en fietstochten te vinden.
Natuurkalender De natuurkalender verzamelt waarnemingen over flora en fauna in Nederland. De site geeft ook veel uitleg over verschillende planten en dieren.
Vogelbescherming Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Als echte vogelliefhebber ben ik natuurlijk lid! Op hun site veel informatie over vogels.
Stichting ARK ARK ontwikkelt nieuwe landschappen waarin natuur de vrijheid krijgt. Dit gebeurt onder andere door natuurlijke begrazing door runderen en paarden.

Wildernisvlees

Kwaliteitsvlees van runderen en paarden die in de wilde natuur hebben rondgelopen, dankzij stichting ARK en FREE.

Milieu
Milieudefensie Milieudefensie wil een duurzame, schone wereld waarin het goed toeven is, en waarin het draagvermogen van de aarde volledig wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking.
Milieufederatie Limburg De Milieufederatie Limburg en de meer dan 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor de natuur én een gezond leefmilieu in Limburg en de aangrenzende Euregio.
Stichting Natuur en Milieu Deze stichting zet zich in voor een rijke natuur, een divers landschap en een schone en groene leefomgeving.
Weet wat je eet Informatie over de af- of aanwezigheid van restjes bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit.
RIWA-Maas RIWA-Maas is het samenwerkingsverband van alle drinkwatermaatschappijen die water uit de Maas gebruiken als grondstof voor het drinkwater. RIWA-Maas wil een milieuvriendelijkere manier van leven en werken stimuleren en reikt eenmaal per vier jaar de Internationale Maasprijs uit aan een instelling en/of persoon die zich verdienstelijk maakt voor een kwaliteitsverbetering van het Maaswater.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 11 november 2020