home zoeken contact

Natuurmeetlat en biodiversiteit

Natuurmeetlat

Het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) geeft adviezen over landbouw en het milieu. De natuurmeetlat was een methode van het CLM om te meten hoeveel natuur je als boer op je bedrijf had.
Bij de natuurmeetlat gaf de boer aan welke diersoorten aanwezig waren op de diverse delen van zijn bedrijf. Dit in de categorieën: broedvogels, niet-broedvogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, dagvlinders en planten. Er waren meerdere meetpunten in een jaar aangegeven, en uiteindelijk kon de boer zo een overzicht krijgen van de natuur op zijn bedrijf; en deze ook vergelijken met de natuur op andere bedrijven.
Deze meetlat werd in de jaren 90 ontwikkeld, maar wordt inmiddels niet meer door CLM genoemd op hun website. Wel is er nu veel voorlichtingsmateriaal te vinden over een sterk aanverwant begrip: biodiversiteit.

Biodiversiteit

Een doel van mijn bedrijf is om biodiversiteit in stand te houden en misschien zelfs te vermeerderen. Biodiversiteit betekent dat er veel verschillende levensvormen op en rond de boerderij aanwezig zijn.
Het kan gaan om diversiteit binnen een soort (bijvoorbeeld verschillende aardappelrassen), maar vooral ook om diversiteit van de verschillende plantensoorten, diersoorten en andere levensvormen. Dit is niet alleen mooier en natuurlijker, maar het kan ook helpen bij het in stand houden van een gezonde omgeving voor de gewassen die geteeld worden.
Sommige levensvormen kunnen helpen om ziekten en plagen in de geteelde gewassen te voorkomen. Denk aan wormen die belangrijk zijn voor een goede bodemstructuur en mineralen huishouding, goede bacteriën die ervoor zorgen dat de schadelijke bacteriën niet kunnen gaan overheersen, maar ook aan de roofdieren die het aantal schadelijke dieren binnen de perken houden.
Door biodiversiteit te stimuleren, kun je hopen dat deze nuttige levensvormen op je akkers aanwezig zijn.

Voor collega’s en andere geïnteresseerden: het CLM stelde enige jaren geleden het Werkboek Ondernemen met biodiversiteit op. Daarin staan aanbevelingen voor het stimuleren van biodiversiteit binnen de diverse takken van de landbouw. Het werkboek kan op hun website gratis gelezen worden. Meer informatie is te vinden op de pagina’s over biodiversiteit van het CLM.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 11 november 2020