home zoeken contact

Uitreiking RIWA-Maasprijs 2002

( Deze pagina werd geschreven door Petra Huijts, dochter van Norbert Huijts )

Op 16 oktober 2002 werd in Luik door Z.K.H. Prins Laurent van België de Internationale Maasprijs van RIWA-Maas  uitgereikt aan twee agrariërs: aan de Belgische Eric Philippart en aan mijn vader, Norbert Huijts. 

RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron voor de drinkwaterbereiding voor zo'n 6 miljoen mensen in België en Nederland.


Stroomgebied van de Maas in Frankrijk, België en Nederland

 

De Internationale Maasprijs is in het leven geroepen als blijk van erkenning en waardering voor de inspanningen ter verbetering van de Maaswaterkwaliteit en als stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. De prijs ging in 2002 naar twee agrariërs die een voorbeeldfunctie vervullen op hun eigen vakgebied voor wat betreft milieuvriendelijk ondernemerschap.

De prijs werd aan Norbert Huijts uitgereikt vanwege zijn inspanningen om op zijn bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk te werken, en vanwege zijn activiteiten om het ideaal van een milieuvriendelijkere landbouw uit te dragen naar collega's, overheid en consumenten. 

Een fragment uit het jury-rapport:

"De Jury herkent in Norbert Huijts een inspirerend mens, die zich niet verschuilt achter vooroordelen of pessimisme, maar die in samenwerking met anderen, zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en daarmee een voorbeeld stelt.

 Zonder vele anderen tekort te willen doen, wil de RIWA met de toekenning van de Internationale Maasprijs 2002 de heer Norbert Huijts eren voor zijn inspanningen, en tevens andere agrariërs aanmoedigen dit voorbeeld te volgen en daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van het milieu in het algemeen en de verbetering van de kwaliteit van de grondstof voor drinkwater in het bijzonder."

 Klik hier vooor het volledige jury-rapport.

Tijdens de uitreiking van de prijs op 16 oktober 2002 te Luik, sprak Norbert Huijts het volgende dankwoord uit:

" Het is mij een grote eer om de Internationale Maasprijs te mogen ontvangen, een erkenning voor jarenlange milieu-inspanningen op mijn bedrijf en daar buiten.

Ik ben altijd een natuurliefhebber geweest, zowel van de vrije als van de gecultiveerde natuur. Op een van mijn percelen is de laatste jaren een poel en ruigte ontstaan. Bedrijfskundig een schadepost, maar ik geniet als ik er een watersnip of kleine plevier zie opstijgen.

Vrij vroeg heb ik beseft, dat mijn handelen op mijn percelen invloed heeft op de natuur in de omgeving, grotendeels via water en lucht. De afgelopen decennia ben ik op diverse plekken mensen tegengekomen, die dit besef ondersteund, voor mij inzichtelijk gemaakt en mij bovendien flink uitgedaagd hebben. In het project “Geïntegreerde Akkerbouw heb ik erg veel geleerd, vooral grenzen verleggen in denken en doen.

Verder heb ik ervaren en ben ik van mening dat milieuproblemen, waaronder waterverontreiniging, niet door één sector alleen opgelost kunnen worden. Alleen gezamenlijk - in alle openheid en transparant, met respect voor ieders eigenheid - kunnen problemen duurzaam opgelost worden.

Een bewijs hiervan is de Mergellandcorporatie, een organisatie in Nederlands Zuid-Limburg die projecten opzet en uitvoert over landbouw, milieu en landschap.
Mensen uit natuur, milieu en landbouw, die in het gebied wonen en werken, zetten er samen met de diverse overheden en andere belanghebbende organisaties, zoals de Waterleidingmaatschappij Limburg, hun schouders onder.
Een aantal deelnemers, bestuurders en uitvoerenden van de Mergellandcorporatie is hier vanmiddag aanwezig. De prijs die ik vandaag ontvang, zie ik dan ook mede als bekroning voor ons gezamenlijk werk als Mergellandcorporatie.

RIWA-MAAS, hartelijk dank voor deze prijs, die ik van U mocht ontvangen. Ook in de toekomst wil ik me blijven inzetten voor gewoon natuurlijk Maasdrinkwater. "

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 11 november 2020