home zoeken contact

De loods

Kasteelhoeve Puth is een zeventiende-eeuws gebouw dat niet meer geschikt is voor een modern akkerbouwbedrijf. Het gebouw staat op de monumentenlijst, zodat aanpassingen vaak niet mogelijk zijn. Daarom is in 1986 een loods gebouwd, bestemd voor alle werkzaamheden op een akkerbouwbedrijf. De afmetingen zijn 20 bij 30 meter.

Inrichting
De voorste helft van de loods wordt gebruikt voor opslag van de machines en materialen. Een klein gedeelte is ook ingericht als werkplaats voor kleine reparaties of aanpassingen aan trekkers of machines.
De achterste helft van de loods is ingericht voor het langdurig bewaren van mijn aardappelen, kool en wortelen. De wanden en het plafond zijn goed ge´soleerd om in de winter de vorst, en in het voorjaar de warmte uit de loods te weren.

Het opslaan van producten
De producten moeten op een lage temperatuur (rond 6░C ) bewaard worden. Ook moet de luchtvochtigheid hoog zijn om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Aardappelen, kool en wortelen leven nog, wanneer zij geoogst zijn. Door hun (langzame) stofwisseling stijgt de temperatuur van deze producten ongeveer 0,2 graden per dag. Om de producten steeds op dezelfde lage temperatuur te houden, moet worden geventileerd met koudere buitenlucht.

Ventilatie
De vloer van de bewaarruimte bestaat uit betonnen platen met twee centimeter brede spleten ertussen. Onder de vloer bevindt zich een kelder. Vijf ventilatoren blazen koude buitenlucht in de kelder, die via de spleten tussen de producten door geblazen wordt. Hierdoor blijft hun temperatuur op peil.
Een procescomputer regelt (tot op 0,1 graad nauwkeurig!) de temperatuur in de bewaarruimte. Tien temperatuurmeters tussen de producten vertellen de computer de huidige temperatuur, en aan de hand daarvan bepaalt deze hoeveel er geventileerd moet worden.
Aan de buitenkant van het gebouw hangt ook nog een relatieve luchtvochtigheidsmeter. Als deze een te lage waarde aangeeft, wordt de koeling stopgezet, waardoor de producten niet te veel uitdrogen.
Natuurlijk loop ik zelf ook regelmatig even de bewaarruimte in, om de toestand van mijn producten te controleren.

Een nieuwe loods
In 2007 is er een tweede loods gebouwd achter deze eerste loods. De eigenaren van Kasteelhoeve Puth (ik ben pachter) wilden de kasteelhoeve vrij hebben om deze samen met het kasteel als één complex te kunnen verhuren.
De tweede loods geeft ons nu de ruimte om alle werkzaamheden op één locatie te doen. Het is een loods geworden die aan een zijde open is. Deze nieuwe loods wordt vooral gebruikt voor stalling van machines en tijdelijk producten, ook is in een afgesloten gedeelte onze bio-shop gevestigd.
Door de beplanting er omheen wil ik het geheel van de twee loodsen en het erf met wateropvangpoel zoveel mogelijk in het landschap op laten gaan.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 10 november 2020